• Domaháza csapadékvíz – elvezetése

   

  • a kedvezményezett neve: Domaháza Község Önkormányzata

  • a projekt címe: Domaháza csapadékvíz – elvezetése

   a szerződött támogatás összege: 120 570 399 Ft

  • a támogatás mértéke (%-ban): 100 %

  • a projekt tartalmának bemutatása:

   • Domaháza község belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása.

   • A település ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése.

   • A belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól feltörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése.

   • Domaháza község csapadékvíz elvezetésének biztosítása.

   • A belterületről lefolyó esetlegesen szennyezett csapadékvíz felszín alatti vizet terhelő hatása a csapadékvíz rendszer kiépítésével megszűnik, illetve csökken.

   • A vonzó, és élhető települési környezet kialakítása, mely környezetileg fenntartható védelmet biztosít a természet erőivel szemben.

   • Az élhetőbb környezet kialakítása hozzájárul, hogy vállalkozásbarát, népességmegtartó település jöjjön létre, mely hosszútávon a lakosság életminőségének, ellátási és környezeti viszonyainak fejlődését eredményezi.

   • Domaháza belterületi vízrendezés során 2575 m belterületi csatorna épül.

   • Munkahelyteremtés, az önkormányzat 6 fő hátrányos helyzetű lakos bevonását vállalja a kivitelezési munkálatokba.

   • A vízvisszatartás, késleltetett levezetés megvalósítása, a területi beszivárgás elősegítésével.

   • A lakosság szemléletformálása, a vizek helyben-tartása fontosságának erősítése, ehhez gyakorlati megoldások bemutatása, valamint a fejlesztés fenntartására való figyelemfelhívás.

 

projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00017